Bilag

Her kan du downloade bilagene fra bogen "Løb med hjertet"

Ugeplan
Jeg anbefaler, at du printer planen ud, udfylder den og hænger den op på opslagstavlen, køleskabet eller [indsæt selv et sted, hvor du ikke kan undgå at se den hver dag].

Statusskema
Jeg anbefaler, at du printer skemaet ud, udfylder det og hænger det op ved siden af den ugeplan, som du udfyldte i forbindelse med øvelse #1.